รับสมัคร

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน หลักสูตรกุมารศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านกุมารศัลยศาสตร์

          กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) เปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านกุมารศัลยศาสตร์ หลักสูตร 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522  ซึ่งนับเป็นการฝึกอบรมในสาขาดังกล่าวเป็นครั้งแรกของประเทศ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 แพทยสภาและราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้เพิ่มเวลาของหลักสูตรเป็น 4 ปี

 

Undefined

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก ประจำปีการศึกษา 2558

กลุ่มงานวิสัญญี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่มีความสนใจฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก ประจำปีการศึกษา 2558  จำนวน 2 อัตรา 

ดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง

Undefined

รับสมัครแพทย์ เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านกุมารศัลยศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขากุมารศัลยศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

กําหนดการ

  • เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557
  • หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2557
  • สัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
Undefined