งานมุทิตาจิต

งานมุทิตาจิต ในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี อาจารย์นายแพทย์อนันต์ สุวัฒนวิโรจน์ อดีตผู้อำนวยการ

วันที่19 พฤษภาคม 2560 ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจัดงานมุทิตาจิต ในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี อาจารย์นายแพทย์อนันต์ สุวัฒนวิโรจน์ อดีตผู้อำนวยการ ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Undefined