ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ตู้เย็นเก็บเลือด (Blood bank Refrigertor) จำนวน 3 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Thai

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัสดุเเละบำรุงรักษา ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1415 ต่อ 60911 ในวันเเละเวลาราชการ

เสนอคำวิจารณ์ ข้อเสนอเเนะ และความคิดเห็น 

1. watchareemew@hotmail.com

2. กลุ่มงานพัสดุเเละบำรุงรักษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เลขที่ 420/8 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 10400

ดาวน์โหลด