ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องคลีนรูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Thai

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัสดุเเละบำรุงรักษา ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1415 ต่อ 60911 ในวันเเละเวลาราชการ

เสนอคำวิจารณ์ ข้อเสนอเเนะ และความคิดเห็น 

1. boontida_aui@hotmail.com

2. กลุ่มงานพัสดุเเละบำรุงรักษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เลขที่ 420/8

ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 10400

ดาวน์โหลด