ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Thai

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1415 ต่อ 2307 ในวันและเวลาราชการ
เสนอคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น
1.  pharmaqsnich@gmail.com
2. กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เลขที่ 420/8 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

ดาวน์โหลดเอกสาร