งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

Undefined

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปี ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ครบครัน ทันสมัย พร้อมด้วยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่การปฐมพยาบาล การรักษาเบื้องต้น และการปรึกษาแพทย์แผนกต่างๆ รวมทั้งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็ก อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ตลอดจนถึงการประสานการส่งต่อผู้ป่วยจากสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง

ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนของเราได้รับการฝึกฝนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยเด็กจนเชี่ยวชาญ สามารถตัดสินใจ และให้การรักษาที่เหมาะสมได้ทันทีโดยการดูแลรักษาทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานสากลและนอกเหนือนี้แล้ว เรายังมีทีมแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา
ที่สามารถร่วมให้การดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยเด็กได้ทันที ทุกระบบ   อันประกอบด้วย

 • แพทย์กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • มีระบบปรึกษาแพทย์กุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง ได้แก่ โรคหัวใจ ,ทารกแรกเกิด ,โรคติดเชื้อ ,โรคทางเดินหายใจ ,โรคต่อมไร้ท่อ ,โรคทางพันธุกรรม ,โรคทางเดินอาหาร ,โรคจิตเวช ,โรคโภชนาการ ,โรคมะเร็งในเด็ก ,โรคสมอง ,โรคไต ,โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ,โรคผิวหนัง และกระตุ้นพัฒนาการ เป็นต้น
 • กุมารศัลยแพทย์และผู้ป่วยเด็กไฟไหม้และน้ำร้อนลวก
 • ศัลยแพทย์ระบบสมองและประสาท
 • ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
 • ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก
 • วิสัญญีแพทย์
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในภาวะวิกฤติ
 • รังสีแพทย์
 • ศัลยแพทย์ตกแต่ง
 • ศัลยกรรมหลอดเลือด
 • ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก