คลินิก หู คอ จมูก

Undefined

คลินิก หู คอ จมูก

ศูนย์โรค คลินิก หู คอ จมูก
บริการตรวจ จันทร์  -   ศุกร์
เวลา  8.30 – 12.00 น.  ปิดรับบัตรเข้าตรวจ 11.00 น. 
เบอร์ติดต่อ  1415  ห้องตรวจโรค           ต่อ   61315 , 61317
                          งานฝึกพูด               ต่อ   61326
                          งานตรวจการได้ยิน    ต่อ   61332
                          งานใส่เครื่องช่วยฟัง   ต่อ   61306
แพทย์ประจำศูนย์

แพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก

 • พญ. นาฏยพร   จรัญเรืองธีรกุล
 • พญ. ภาวินี   อินทกรณ์
 • พญ. ปัณรสี  บุณยบุตร

 

แพทย์ที่ปรึกษา

 • พญ.  สาวิตรี   ชลออยู่  (วันศุกร์)
 • นพ.  พิบูล   วชิรลาภไพทูรย์  (วันจันทร์)

 
นักแก้ไขการพูด (Speech therapist) 

 • นางสาว  วราภรณ์   วิไลนาม
 • นางสาว  ศิริลักษณ์   รัตนพระ

 

นักแก้ไขการได้ยิน (Audiologist)

 • นาย บัญชา  กระแสพิตร
 • นางสาว นภัสวรรณ   ยอดทอง

บริการและการรักษา

ศูนย์รวมตรวจโรคผู้ป่วยเด็กทางด้าน หู คอ จมูก  ตั้งแต่แรกเกิด -  15  ปี  โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ นาสิก  พยาบาล นักแก้ไขการพูด  นักแก้ไขการได้ยิน และ เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน  พร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะ

 • ตรวจโรคทางหู    คอ  จมูก ทั่วไป

โรคหูอักเสบ  การได้ยินบกพร่อง โรคในช่องปากและลำคอ  นอนกรนและหยุดการหายใจขณะหลับ ก้อนเนื้อที่คอ  โพรงจมูกและไซนัสอักเสบ เลือดกำเดาไหล สิ่งแปลกปลอมในหู คอ จมูก

 • ตรวจการได้ยินโดยเครื่องมือที่ทันสมัย 

ให้บริการตรวจการได้ยินในเด็ก เพื่อวินิจฉัยภาวะสูญเสียการได้ยิน โดยเครื่องมือที่ทันสมัยที่เหมาะสมกับการตรวจการได้ยินในเด็กแต่ละช่วงวัย เช่น OAE, A-ABR, ABR/ASSR และ Audiometry รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยินด้วยการเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมในเด็กที่มีการสูญเสียการได้ยิน และการฝึกฟังเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพการพูดโดยนักแก้ไขการได้ยิน

 • คลินิกฝึกพูด 

ให้บริการตรวจวินิจฉัย  บำบัด  รักษาและฟื้นฟูด้านภาษาและการพูด ด้วยเครื่องมือพิเศษที่มีมาตรฐาน  ฝึกพูดทั้งแบบรายเดี่ยวหรือรายกลุ่ม  ในเด็กที่มีปัญหาการสื่อความหมายเช่นพูดช้า พูดไม่ชัด  พูดติดอ่าง เสียงผิดปกติ  เป็นต้น 
 

ขั้นตอนเข้ารับบริการ

 • ตรวจสอบสิทธิการรักษาบัตรทอง / ผู้พิการ /ข้าราชการ  ชั้น 1  ตึก  สยามบรมราชกุมารี
 • ชั่งน้ำหนัก  ส่วนสูง  วัดปรอท   หยิบบัตรคิว    หน้าห้องตรวจหู  คอ จมูก   ชั้น  12 A  ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ
 • เจ้าหน้าที่ เรียกคืนบัตรคิว   ภายหลังตรวจสอบประวัติเรียบร้อยแล้ว   รอเรียกพบแพทย์
 • เข้ารับการตรวจตามคิว
 • พบพยาบาลเพื่อรับคำแนะนำ   การรับประทานยา   รับบัตรนัดครั้งต่อไป  
  • รับตรวจเฉพาะผู้ป่วยที่มีบัตรนัดของแผนกหู คอ จมูก
  • กรณีผู้ป่วยใหม่ : ต้องผ่านการตรวจคัดกรอบเบื้องต้น โดยแพทย์ ที่ แผนกอายุรกรรมทั่วไป หรือ แผนกอื่น ๆ เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้า จึงสามารถเข้าตรวจ ที่ คลินิกหู คอ จมูก
  • กรณีผู้ป่วยเก่า มาไม่ตรงนัด : ไม่สามารถตรวจในวันที่มีคลินิกฯ ได้ ต้องรับการตรวจที่แผนกอายุรกรรมทั่วไป หรือ นัดหมายล่วงหน้าใหม่

 

คลินิกฝึกพูด 
          ผู้ป่วยใหม่ทุกรายจะต้องได้รับการตรวจจากโสต ศอ นาสิกแพทย์ ก่อนมาขอคิวนัดฝึกพูด