คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

Undefined

คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

คลินิก ระบบทางเดินอาหารและตับ
บริการตรวจ

ทุกวันอังคาร
เวลา 13.00 – 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ : 1415  ต่อ 61227, 61228
สถานที่ ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.สิวโรจน์ ขนอม
 • พญ.นิยะดา วิทยาศัย
 • พญ.นพรัตน์ ประชาสิทธิศักดิ์

บริการและการรักษา

 • ให้คำปรึกษาผู้ป่วยเด็กเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารและตับ เช่น ท้องผูกเรื้อรัง ท้องเสียเรื้อรัง ปวดท้อง เลือดออกในทางเดินอาหาร ตับอักเสบ เป็นต้น
 • ตรวจทางเดินอาหารด้วยการส่องกล้อง
 • ตรวจเพิ่มเติมอื่นๆ ร่วมกับรังสีแพทย์ เช่น อัลตราซาวด์ เอกเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้อง
 • ตรวจวัดค่าความเป็นกรดในหลอดอาหาร ในการวิจัยโรคกรดไหลย้อน

สาเหตุของโรคทางโภชนาการ
ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างอาหารที่บริโภคเข้าไปกับความต้องการการใช้พลังงาน
ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น

 • พันธุกรรม
 • ความผิดปกติของฮอร์โมน
 • กลุ่มหรือโรคที่เป็นมาแต่กำเนิด เช่น อ้วน เตี้ย ตัวเล็ก และเด็กที่มีระดับสติปัญญาต่ำกว่าปกติ
 • พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสมจากการเลี้ยงดูตั้งแต่เด็ก

ผลกระทบและปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากปัญหาโภชนาการโรคอ้วนในเด็กได้แก่

 • ไขมันในเลือดสูง เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ
 • ความดันโลหิตสูง
 • ความผิดปกติของกระดูกและข้อ
 • โรคผิวหนังเช่น เชื้อราที่ผิวหนัง ผิวหนังอักเสบ ติดเชื้อได้ง่าย
 • นอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ อาจรุนแรงจนเสียชีวิตได้
 • โตก่อนวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วกว่าปกติ
 • ไขมันเกาะตับ ถุงน้ำดีอักเสบ
 • และมีปัญหาไม่มั่นใจในตนเอง อายเพราะถูกเพื่อนล้อ อาจพบภาวะซึมเศร้า
 • โรคขาดสารอาหารทำให้ตัวเตี้ย เจ็บป่วยบ่อย 

ขั้นตอนการเข้าตรวจคลินิกผิวหนัง

 • 1. ยื่นใบนัดห้องบัตร และติดต่อตรวจสอบสิทธิชั้น 1 อาคารสยามฯ
  (ถ้ามาตรงนัดและใช้สิทธิเบิกตรงหรือจ่ายเงินเองให้ตรงไปที่คลินิก)
 • 2. กรณีมีใบสั่งขูดเชื้อ/ตรวจปัสสาวะ/เจาะเลือด/เอ็กซเรย์และอื่น ๆ
  กรุณาไปตรวจก่อนพบแพทย์
 • 3. ติดต่อคลินิก ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ก่อน 11.00 น.
 • 4. รับเบอร์คิว วัดไข้, ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูงและวัดความดัน
 • 5.นำใบนัด พร้อมเบอร์คิว ใบส่งตัว และผลตรวจต่าง ๆ (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่
 • 6.นั่งรอเรียกพบแพทย์ตามเบอร์คิว ที่หน้าห้องตรวจคลินิกทางเดินอาหาร

*หมายเหตุ : ตรวจผู้ป่วยเก่ามาตรงนัดก่อน*
 

 • หากต้องการเลื่อนนัด โทร. 1415 ต่อ 61227,6228  เวลา 08.30 - 15.00 น.
  ทุกวันอังคาร (คุณผุสดี : 0836755498)
 • รับยาและชำระเงิน ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 • ขูดเชื้อ ห้องผิวหนัง ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 • ตรวจปัสสาวะ/อุจจาระ U/A ห้อง 205 ชั้น 2 อาคารสยามฯ
 • เจาะเลือด CBC ห้อง 1205 ชั้น 2 อาคารสยามฯ
 • เจาะเลือดอื่น ๆ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 • เอ็กซเรย์ทั่วไป ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

กรณีผู้ป่วยใหม่

 • 1. ต้องเข้ารับการตรวจที่แผนกอายุรกรรมทั่วไป ชั้น 2 (1203) ก่อนทุกราย
  ในวันและเวลาราชการ
 • 2. เมื่อแพทย์พิจารณาส่งปรึกษาโรคทางเดินอาหาร ติดต่อพยาบาลห้อง 1203
  จะทำการนัดเข้าคลินิกตามคิวต่อไป
 • 3. กรณีเร่งด่วน ให้แพทย์ที่ตรวจพิจารณา Admit ได้ทันที
  เช่น ปวดท้องรุนแรง, มีเลือดออก ฯลฯ

หมายเหตุ : ผู้รับนัด คุณผุสดี