คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

Undefined

กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

บริการตรวจ จันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.00 – 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 1415 ต่อ 61438
สถานที่ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
แพทย์ประจำศูนย์ วันจันทร์
 • พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • พญ.ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์
 • พญ.ถิรพร ตั้งจิตติพร
แพทย์ประจำศูนย์ วันอังคาร
 • พญ.ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์
แพทย์ประจำศูนย์ วันพุธ
 • พญ.ปราณี เมืองน้อย
 • พญ.ถิรพร ตั้งจิตติพร
แพทย์ประจำศูนย์ วันพฤหัสบดี
 • พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • พญ.ปราณี เมืองน้อย
 • พญ.ถิรพร ตั้งจิตติพร
แพทย์ประจำศูนย์ วันศุกร์
 • พญ.ถิรพร ตั้งจิตติพร

บริการและการรักษา

คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ให้บริการให้คำปรึกษาและรักษาเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม  ปัญหาการเรียนรู้ ปัญหาพัฒนาการที่ผิดปกติ  ตลอดจนวิธีการเลี้ยงดูเด็กให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย

 • การบำบัดด้วยยาเฉพาะทาง
 • การทดสอบทางจิตวิทยา
 • การบำบัดด้วยวิธีพฤติกรรมบำบัด
 • ครอบครัวบำบัด
 • การบำบัดด้วยวิธี Neuro Bio Feedback
 • ดนตรีบำบัด
 • การทำกลุ่มผู้ปกครอง
 • การทำกลุ่มเด็ก       

รายละเอียดการรับบริการ

 • ผู้ป่วยเก่าที่มาไม่ตรงนัดหรือลืมนัดให้โทรศัพท์มาขอวันนัดใหม่เพื่อพบแพทย์
 • ผู้ป่วยใหม่ต้องเข้าระบบนัดก่อนพบแพทย์