คลินิกจักษุวิทยา

Undefined

ศูนย์โรค จักษุวิทยา

ศูนย์โรค คลินิกจักษุวิทยา
บริการตรวจ วันจันทร์ – ศุกร์
ยกเว้นวันหยุดราชการ
ปิดรับบัตรเข้าตรวจ เวลา 11.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 1415 ต่อ 61311
แพทย์ประจำศูนย์

แพทย์ประจำ ให้บริการตรวจทั่วไป

 • พญ.ขวัญใจ วงศกิตติรักษ์
 • พญ.สุมาลิน ตรัยไชยาพร
 • พญ.ณัฐสุชา หวังถิรอำนวย
 • พญ.ศิรินทร์ เหลืองอร่าม
 • พญ.ศุภวรรณ สุรักษ์รัตนสกุล

แพทที่ปรึกษา 

 • พญ.ไอริน ศุภางคเสน
 • พญ.จุฑาทิพย์ หิริโอตัปปะ
 • พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์
 • นพ.ปริญญ์ โรจน์พงษ์พันธ์
 • พญ.จันทนา สกุลแรมรุ่ง
 • พญ.บังอรรัตน์ เกยุราพันธ์
 • นพ.ปกป้อง จันทรสมบูรณ์
 • นพ.วรากร เทียมทัด
 • นพ.ธีรวีร์ หงษ์หยก
 • พญ.วิรงค์รอง กานต์สิริธานนท์

บริการและการรักษา

 • บริการตรวจตาทั่วไป วันจันทร์ – ศุกร์
 • บริการตรวจตาในทารกเกิดก่อนกำหนด ทุกวัน พุธ เปิดรับบัตรคิวช่วงเช้า 8.00 – 9.30 น.
 • คลินิกจอประสาทตา (Retina clinic) ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนรับเฉพาะผู้ป่วยนัด
 • คลินิกกล้ามเนื้อตา (Muscle clinic) ตรวจวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1,2 และ 3 ของเดือน
 • คลินิกศัลยกรรมเบ้าตาและตกแต่งรอบดวงตา (oculoplastic clinic) ให้บริการตรวจทุกวันพฤหัส 13.00 น. รับเฉพาะผู้ป่วยนัด
 • คลินิกกระจกตา (Corneal clinic) เปิดบริการตรวจในวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
 • คลินิกต้อหิน (Glaucoma clinic) เปิดบริการในวันจันทร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนและวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00 น.
 • คลินิกวัดสายตาประกอบแว่น (Refraction clinic) เปิดรับบริการตรวจ ในวันจันทร์ และวันอังคาร