โครงการสุขภาพ วัยทำงาน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข กิจกรรม "บำบัดชีวิต พิชิตโรค" มณีเวช ศาสตร์แห่งความสมดุลของร่างกาย

วันที่20 ตุลาคม 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีทุกท่าน จัดโครงการสุขภาพ วัยทำงาน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข กิจกรรม "บำบัดชีวิต พิชิตโรค" มณีเวช ศาสตร์แห่งความสมดุลของร่างกาย โดยมี รศ.นพ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย นา่ยแพทย์นภดล นิงสานนท์ ณ ห้องประชุมอาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชั้น 13

Undefined

"วันพยาบาลแห่งชาติ"

วันนี้ (20 ตุลาคม 2560) สถาบันสุขภาพเด็กชาติมหาราชินี จัดงาน "วันพยาบาลแห่งชาติ" โดยมี คุณสุเนตรา เเก้ววิเชียร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน เเละได้รับเกียรติจากรศ.นพ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 2

Undefined

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่19 ตุลาคม 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติราชินี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกต้นหมาก ณ ลานหน้าหอพักพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Undefined

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลบริหารจัดการเบาหวานชนิดที่1 เบื้องต้นด้วยตนด้วย ครั้งที่2 Basic Type 1 Diabetes

วันที่19 ตุลาคม 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลบริหารจัดการเบาหวานชนิดที่1 เบื้องต้นด้วยตนด้วย ครั้งที่2 Basic Type 1 Diabetes โดยมี แพทย์หญิงช่อแก้ว คงการค้า เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Undefined

จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบ1ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบ1ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี รศ.นพ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากศ.พญ.สุจิตรา นิมมานิตย์ ศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร อดีตผู้อำนวยการ และผู้บริหารเจ้าหน้าที่สถาบันสุขภาพเด็กฯ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสยาม1-3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

Undefined

ทีมแพทย์กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่3 ตุลาคม 2560 ทีมแพทย์กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมีนายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล รองผู้อำนวยการพัฒนาระบบสุขภาพ นพ. ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน พญ. นพรัตน์ ประชาสิทธิศักดิ์ พญ. กัญฑิมาศ สิทธิกูล ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

Undefined

QSNICH NEW COLLECTION BAG

ปีใหม่นี้..คุณกำลังมองหาของขวัญกันอยู่หรือเปล่า?  คุณสามารถส่งมอบความสุขให้คนที่คุณรักได้ด้วยสินค้าที่ระลึกจากมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

รายได้จากการจำหน่าย เพื่อนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และพัฒนาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(รพ.เด็ก)

ให้เป็นหลักของประเทศ ในการดูแลเด็กทารกคลอดก่อนกำหนด และเด็กพิการแรกคลอด ต่อไป

Undefined

ประชาสัมพันธ์

 • 7 มิถุนายน 2560
  #ให้โอกาสรักให้โอกาสชีวิต (little gift)ผู้ป่วยเด็ก(new baby) คืนกลับสู่อ้อมอกครอบครัวได้ ให้โอกาสครอบครัวได้รักลูก กอดลูก #ให้โอกาสชีวิตน้อย..กลับสู่สังคม (handholding)
 • 29 ตุลาคม 2560
  ปีใหม่นี้..คุณกำลังมองหาของขวัญกันอยู่หรือเปล่า?  คุณสามารถส่งมอบความสุขให้คนที่คุณรักได้ด้วยสินค้าที่ระลึกจากมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
 • 12 ธันวาคม 2560
  #ช่วยได้มากกว่าแชร์  รู้หรือไม่ว่าในประเทศไทย  ยังมีเด็กคลอดก่อนกำหนดที่เกิดมาพร้อมความผิดปกติแต่กำเนิด รอคุณมาต่อลมหายใจ

กิจกรรม

 • 31 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561
  วันหยุดเทศการปีใหม่ เปิดให้บริการเฉพาะห้องฉุกเฉิน
 • 13 ตุลาคม 2560
  วันหยุด วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช (รัชกาลที่ 9)
 • 19 สิงหาคม 2560
  รวมพลังสร้างสังคมนมแม่ให้ยั่งยืน สัปดาห์นมแม่โลก 2560

วีดีโอ