บริการ

VDO

ประชาสัมพันธ์

  • 30 ธันวาคม 2561
    ในเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 1 มกราคม 2561 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดให้บริการเฉพาะ คลินิกฉุกเฉินเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมโทร 1415 สายตรงโรงพยาบาลเด็ก
  • 26 กันยายน 2561
    "แอสฟิกเซีย" ภัยร้ายในเด็กแรกเกิดอันดับต้นๆ รู้จักกับภาวะ Asphyxia โรคร้ายในเด็กอันดับต้น ๆ ของไทย แต่พ่อแม่หลายคนไม่เคยรู้ โดยนายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารประสาทวิทยา
  • 26 กันยายน 2561
    “Hold Your Breath” ปีที่ 2 ระดมทุนจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วย Asphyxia (แอสฟิกเซีย) ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด

Infographic

Infographic | ของขวัญให้เด็กเรื่องเล็ก ๆ ที่ควรใส่ใจ  Infographic | อันตรายไหม ถ้าลูกนอนกรน