testtest

Article

  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ชี้ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ ฝุ่นPM 2.5 ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อดวงตาของเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่มีความผิดปกติกับดวงตา เช่น เป็นภูมิแพ้ หรือภูมิแพ้ขึ้นตา อาจมีการระคายเคือง คันตา ตาแห้ง หรือรุนแรงถึงขั้นเยื่อบุตาอักเสบ กระจกตาอักเสบจากการสัมผัสฝุ่นละอองดังกล่าวเ
  • อาหารเป็นแหล่งของสารอาหารที่จำเป็นต่อชีวิตและการเจริญเติบโตของเด็ก ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญกับอาหารของเด็ก ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เป็นประจำ สมวัย และหลีกเลี่ยงการซื้อวิตามินมารับประทานเอง
  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ระบุโรค SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) หรือโรคไหลตาย สามารถทำให้ทารกเสียชีวิตเฉียบพลันขณะนอนหลับ
  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เผยเด็กไม่ยอมไปโรงเรียน เป็นเรื่องที่พบเจอได้บ่อยในเด็กเล็ก เนื่องจากยังไม่มีการปรับตัวและกังวลที่ต้องแยกจากพ่อแม่ แนะรับมืออย่างใจเย็น เปิดใจรับฟังความรู้สึกของเด็กอย่างเข้าใจและพร้อมให้ความช่วยเหลือ