testtest

Article

  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กลุ่มโรคข้ออักเสบเอสพีเอในเด็กจัด เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่งที่มีการอักเสบเรื้อรังของข้อกระดูกสันหลังและข้อรยางค์ รวมไปถึงการอักเสบบริเวณจุดเกาะของเส้นเอ็น พบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง มักเริ่มพบเมื่อเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป โดยมีอาการปวดตึงหลัง หรือข
  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เผยขนมขบเคี้ยวสำหรับเด็กอุดมทั้งน้ำตาลที่ให้ความหวาน และโซเดียมที่ให้ความเค็ม โดยมักแฝงตัวอยู่ในซุปก้อนและขนมแทบทุกชนิด ทำให้มีรสชาติอร่อย แต่ร่างกายกลับได้รับโซเดียมมากเกินไปในแต่ละวัน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของ โรคไต ความดันโลหิตสูง กระดูกพรุน และโรคหัวใ
  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ แนะวิธีการแก้ปัญหาเมื่อเด็กมีพฤติกรรมพูดคำหยาบซึ่งส่งผลเสียต่อบุคลิกและภาพลักษณ์ของเด็กในอนาคต
  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ แนะผู้ปกครองหมั่นตรวจเช็คสุขภาพช่องปากของเด็ก หมั่นทำความสะอาด แปรงฟันอย่างถูกวิธี เพื่อลดการเกิดฟันน้ำนมผุ เนื่องจากพบว่าเด็กอายุไม่ถึงขวบฟันน้ำนมเริ่มผุแล้ว