ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านกุมารศัลยศาสตร์ปีการศึกษา 2561

Undefined

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารศัลยศาสตร์
ปีการศึกษา 2561 (เริ่มเรียน 1 กรกฎาคม  2561)
กำหนดการ

  • เปิดรับสมัคร                       วันอังคารที่  13 กรกฎาคม  2560
  • หมดเขตรับสมัคร                 วันศุกร์ที่    30 พฤศจิกายน     2560
  • สัมภาษณ์                          จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
420/8 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร : 02-3548095
Line : surgeryunit
E-mail : surgeryunit@hotmail.com