การถ่ายทอดสดการรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วยวิธีสวนหัวใจเป็นครั้งที่ 5

Undefined

วันที่31 มกราคม 2561 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับเกียรติในการถ่ายทอดสดการรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วยวิธีสวนหัวใจเป็นครั้งที่ 5 ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องสวนหัวใจไฮบริด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ไปยังการประชุมนานาชาติ Congenital and Structural Intervention Asia – Pacific (CSI Asia – Pacific 2018) ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยมีนพ. ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดงาน และรศ.นพ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ศ.นพ. Shakeel A. Qureshi ปรมาจารย์ด้านการสวนหัวใจของโลก จาก Evelina Children’s Hospital, Guy’s and St.Thomas’ NHS Foundation Trust กรุงลอนดอน มาเป็นวิทยากรและรวมเป็นทีมแพทย์สาธิตการสวนหัวใจในครั้งนี้ ซึ่งการประชุม CSI Asia – Pacific 2018 นี้ เป็นการจัดประชุมร่วมกันระหว่าง CSI Foundation และสมาคมกุมารแพทย์เด็กโรคหัวใจประจำกรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ประกอบด้วยการบรรยาย การถ่ายทอดสดการสวนหัวใจ และ hands-on training โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและผู้เข้าร่วมประชุม 450 คนจากทั่วโลก ซึ่งนอกจากแพทย์แล้ว ยังรวมไปถึงวิสัญญีแพทย์ พยาบาล นักรังสีการแพทย์ นักเทคนิค และบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆซึ่งจะนำไปสู่การร่วมมือกันในการทำงานแลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้และทักษะความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเพื่อพัฒนาวิธีการรักษา ป้องกัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

ภาพกิจกรรม: