ดนตรีบำบัด

Undefined

ดนตรีบำบัดสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ดนตรีบำบัดสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
( รับเฉพาะผู้ป่วยของสถาบันฯ โดยผ่านการพิจารณาจากแพทย์ผู้ทำการรักษา)

ลักษณะการให้บริการ
เป็นการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้มีทักษะในการเล่นดนตรี โดยใช้รูปแบบของ one to five piano ซึ่งช่วยในเรื่องของสมาธิและอารมณ์
ทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน จะมีครูที่มีความเชี่ยวชาญ มาฝึกสอนให้ตัวต่อตัว ( สำหรับผู้ป่วยใหม่)
เครื่องมือที่ใช้ Key broad  1 ตัว สำหรับผู้ที่ยังไม่มีเครื่องดนตรี และเนื้อเพลงจำนวน 1 เล่ม
( เบิกไม่ได้ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนนี้เอง )

วันเวลาที่ให้บริการ
    ทุกวันพุธ  ตั้งแต่เวลา 12.00-15.00 น ยกเว้นวันหยุดราชการ
    เบอร์โทรศัพท์     1415 ต่อ 61438  คุณ นวลจันทร์ ลงยันตร์  แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น    

ภาพกิจกรรม: