ตารางแพทย์ออกตรวจ

ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกอายุรกรรม ระหว่างวันที่ 18 - 24 มีนาคม 2562

 แพทย์ที่ขีดเส้นใต้ชื่อ เป็นแพทย์ที่จะช่วยบริหารจัดการทีมแพทย์ที่ตรวจในช่วงเวลานั้นๆ

................................................................................................................................................................................................................................

Undefined