ประชาสัมพันธ์

  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) "ไม่ได้รับหนังสือขู่วางระเบิด"  สำหรับการรักษาความปลอดภัย สถาบันฯ มีมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยดำเนินการตามมาตรฐานแต่เข้มข้นมากขึ้น
  • ขอเชิญร่วมงาน มุทิตาจิต 80 อาจารย์นายแพทย์อนันต์ สุวัฒนวิโรจน์ ผู้อำนวยการ ปี 2536 - 2540วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 - 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี