run

กิจกรรมวิ่งการกุศล รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อจัดทำธนาคารออกซิเจน

เมื่อวันที่  17 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา   ทาง GREEN WAVE และมูลนิธิทีวีบูรพา จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อจัดทำธนาคารออกซิเจนให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมี นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ และเภสัชกรหญิงจุรี อุทัยชลานนท์ ร่วมวิ่งในครั้งนี้ ณ สวนหลวงร.9

Undefined