hospital

คลินิกให้คำปรึกษาการใช้สารสกัดจากน้ำมันกัญชา

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดคลินิกให้คำปรึกษาสารสกัดจากน้ำมันกัญชา ในเด็กโรคลมชัก ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 12.00 น. ที่หน่วยประสาทวิทยา อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3 เริ่มวันที่ 14 สิงหาคม 2562

Undefined

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพเด็กตามช่วงวัย (Child Health Supervision)

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการขับเคลื่อนและผลักดันงานกำกับดูแลสุขภาพเด็ก (Child Health Supervision) ระดับประเทศสู่การปฏิบัติการแบบบูรณาการ เพื่อสร้างเครือข่ายหน่วยบริการงานตรวจสุขภาพในหน่วยบริการระดับพื้นที่ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ให้มีความรู้ทันสมัย สามารถัฒนาทักษะพ่อแม่ และผู้เกี่ยวข้องกับเด็ก ตลอดจนสามารถสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวตามช่วงวัย โดยกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพเด็กตามช่วงวัย (Child Health Supervision) ขึ้น ในวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562

Undefined

วันหยุดเทศกาลปีใหม่ 62

ในเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 1 มกราคม 2561 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดให้บริการเฉพาะ คลินิกฉุกเฉินเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมโทร 1415 สายตรงโรงพยาบาลเด็ก

Undefined

"แอสฟิกเซีย" ภัยร้ายในเด็กแรกเกิดอันดับต้นๆ

"แอสฟิกเซีย" ภัยร้ายในเด็กแรกเกิดอันดับต้นๆ

รู้จักกับภาวะ Asphyxia โรคร้ายในเด็กอันดับต้น ๆ ของไทย แต่พ่อแม่หลายคนไม่เคยรู้
โดยนายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารประสาทวิทยา

รู้จักกับแคมเปญ Hold Your Breath ช่วยต่อลมหายใจให้เด็กในไทย

Undefined

Hold Your Breath” ปีที่ 2

“Hold Your Breath” ปีที่ 2
ระดมทุนจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
สำหรับผู้ป่วย Asphyxia (แอสฟิกเซีย)
ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด

Youtube  “Hold Your Breath” ปีที่ 2 ระดมทุนจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย Asphyxia (แอสฟิกเซีย)

ให้กับกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

Undefined

ช่วยได้มากกว่าแชร์

#ช่วยได้มากกว่าแชร์ 
รู้หรือไม่ว่าในประเทศไทย  ยังมีเด็กคลอดก่อนกำหนดที่เกิดมาพร้อมความผิดปกติแต่กำเนิด รอคุณมาต่อลมหายใจ
ร่วมพัฒนาให้ #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นหลักของประเทศในการดูแล รักษาทารกคลอดก่อนกำหนดและพิการ อย่างครบวงจร #ให้โอกาสรักให้โอกาสชีวิต
ร่วมเป็นหนึ่งในการ #ให้โอกาส 
ด้วยการสร้างโอกาสให้เด็กไทย ได้กลับสู่อ้อมกอดพ่อแม่ และเป็นอนาคตที่แข็งแรงของประเทศต่อไป

Undefined