โครงการ

โครงการ "คน GEN R จากต้นกล้าสู่วันเวลาที่ผลิบาน"

วันที่17 กุมภาพันธ์ 2560 ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้จัดโครงการ "คน GEN R จากต้นกล้าสู่วันเวลาที่ผลิบาน" โดยมี รศ.พญ. วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ร่วมด้วยเพิ่มพลังสมอง เปิดมุมมองความคิด กับคน GEN R โดย คุณสมพัน คุณสุดา(งานวิสัญญี) และคุณอ้อยทิพย์(sicu) ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ ชั้น7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

Undefined

โครงการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี:ขยายเครือข่ายในการรณรงค์ให้บ้านปลอดบุหรี่สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดแถลงข่าว"โครงการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี:ขยายเครือข่ายในการรณรงค์ให้บ้านปลอดบุหรี่สู่ชุมชน" โดยมีแพทย์หญิงนัยนา ณีศะนันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานโครงการกล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รวมทั้งได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงโทษของการสูบบุหรี่ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.

Undefined