แถลงข่าว

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แถลงข่าว เปิดตัว "ศูนย์ดูแลทารกแรกเกิดป่วยและพิการครบวงจร"

วันนี้ (2 มิถุนายน 2560) นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และนายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แถลงข่าว เปิดตัว "ศูนย์ดูแลทารกแรกเกิดป่วยและพิการครบวงจร" สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ด้วยเทคโนโลยีห้องสวนหัวใจไฮบริด เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Undefined

โครงการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี:ขยายเครือข่ายในการรณรงค์ให้บ้านปลอดบุหรี่สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดแถลงข่าว"โครงการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี:ขยายเครือข่ายในการรณรงค์ให้บ้านปลอดบุหรี่สู่ชุมชน" โดยมีแพทย์หญิงนัยนา ณีศะนันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานโครงการกล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รวมทั้งได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงโทษของการสูบบุหรี่ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.

Undefined