สถาบันสุขภาพเด็กเเห่งชาติมหาราชินี

กลุ่มงานจิตเวช สถาบันสุขภาพเด็กฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันนี้ (3 เมษายน 2560) กลุ่มงานจิตเวช สถาบันสุขภาพเด็กเเห่งชาติมหาราชินี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องสมดุลของโครงสร้างร่างกายในเด็ก" โดยมีคุณวิไลรัตน์ ชัชชวลิตสกุล หัวหน้างานการพยาบาลคลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง เป็นผู้กล่าวรายงานและมีนายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการของสถาบันฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมสยาม 1-2 ชั้น7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

Undefined

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) นำรายได้สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กฯ

วันที่ 29 มีนาคม 2560 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้นำรายได้จากกิจกรรม TPA CHARITY FOR CHILDREN 2017 บริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กอาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 160,000 บาท ให้ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมี นายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ชั้น21 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Undefined