ทำความรู้จักและป้องกัน “โรค มือ เท้า ปาก #สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี

กรมการแพทย์ชวนผู้ปกครอง ทำความรู้จักและป้องกัน “ โรค มือ เท้า ปาก ”

              กรมการแพทย์ชวนผู้ปกครอง ทำความรู้จักและป้องกัน “โรค มือ เท้า ปาก ”

กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นห่วงสุขภาพเด็กเล็ก แนะผู้ปกครองดูแลสุขอนามัยของเด็ก หมั่นสอนเด็กล้างมือบ่อยๆ หากไม่จำเป็นไม่ควรพาไปในสถานที่แออัด ส่วนใหญ่เป็นโรคที่มีอาการไม่รุนแรง สามารถหายได้เอง และยังไม่มีวัคซีนป้องกัน หรือยารักษาเฉพาะ ใช้วิธีรักษาแบบประคับประคอง สามารถให้เด็กทานของเย็นเพื่อป้องกันการขาดน้ำได้ เช่น โยเกิร์ต หรือหากพบเด็กซึม หรือมีไข้สูงติดต่อกัน 3 วัน ควรรีบมาพบแพทย์

Thai