ตามนโยบายรัฐบาล

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ...รวมพลคนสถาบันสุขภาพเด็กฯ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ...รวมพลคนสถาบันสุขภาพเด็กฯ (ออกกำลังกาย ตามนโยบายรัฐบาล) โดยมี นายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมออกกำลังกาย ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ชั้น13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Undefined