ดัชมิลล์

ตัวเเทนจากกลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ได้มอบผลิตภัณฑ์นมดัชมิลล์ให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วันที่ 9 มีนาคม 2560 ตัวเเทนจากกลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ได้มอบผลิตภัณฑ์นมดัชมิลล์ เจ็นไอ นิวทรี วีพลัส ให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมีแพทย์หญิง สุนทรี รัตนชูเอก กุมารเวชศาสตร์ ด้านโภชนาการเด็ก เเละบุคลากรของสถาบัน ฯ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ได้ร่วมกันเเจกผลิตภัณฑ์นมดัชมิลล์ เจ็นไอ นิวทรี วีพลัส ให้แก่เด็กๆที่มารับบริการ ณ ห้องตรวจอายุรกรรมทั่วไป ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

Undefined