การสวนหัวใจของโลก

การถ่ายทอดสดการรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วยวิธีสวนหัวใจเป็นครั้งที่ 5

วันที่31 มกราคม 2561 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับเกียรติในการถ่ายทอดสดการรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วยวิธีสวนหัวใจเป็นครั้งที่ 5 ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องสวนหัวใจไฮบริด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ไปยังการประชุมนานาชาติ Congenital and Structural Intervention Asia – Pacific (CSI Asia – Pacific 2018) ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยมีนพ.

Undefined