การป้องกันเเละระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

จัดการอบรมหลักสูตร "การป้องกันเเละระงับอัคคีภัยเบื้องต้น"

วันที่22 มิถุนายน 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการอบรมหลักสูตร "การป้องกันเเละระงับอัคคีภัยเบื้องต้น" ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการอบรมภาคทฤษฎี โดย จ.ส.ต.ทองปอนด์ ลัดหนองขี คุณฉัตรชัย อ่อนกลั่น พนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน สถานีดับเพลิงบางกะปิ
ณ ห้องประชุมสยาม 1 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ในช่วงบ่ายจะมีการฝึกปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิงเเต่ละประเภท เเละวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิทยากรจาก บริษัท อิมพีเรียล จำกัด ทั้งนี้บุคลากรของสถาบันฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

Undefined