คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ

Undefined

โรคระบบทางเดินหายใจ

คลินิก/ศูนย์ โรคระบบทางเดินหายใจ
บริการตรวจ ทุกวันพุธ
เวลา 13.00 – 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 1415 ต่อ 2417
โทรศัพท์มือถือ : 089-9339892
แพทย์ประจำศูนย์
 • พญ.พนิดา ศรีสันต์ (หัวหน้าศูนย์ฯ)
 • นพ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์
 • นพ.เฉลิมไทย เอกศิลป์
 • นพ.ประวิทย์ เจตนชัย
 • พญ.กัญฑิมาศ สิทธิกูล

 

บริการและการรักษา

 1. การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาทางด้านระบบหายใจตั้งแต่เด็กอายุ 1 เดือน ถึง 15 ปี
 2. การดูและรักษาเด็กที่มีภาวะนอนกรน  หยุดหายใจขณะหลับ

 

การวินิจฉัยโรคระบบหายใจด้วยเครื่องมือเฉพาะทางที่ทันสมัย

 • การทดสอบสมรรถภาพทางปอดเด็ก (Pulmonary Function Test)
 • การส่งกล้องทอหลอดลมคอและปอด (Fiber - optic Bronchoscope)
 • การตรวจการนอนหลับในเด็ก (Polysomnography)
 • การวัดระบบดับออกซิเจนขณะหลับ (Overnight Pulse Oximetry)

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการที่คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ
หมายเหตุ: จำเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้า

 • ยื่นบัตรนัดที่แผนกเวชระเบียน พร้อมตรวจสอบสิทธิการรักษา ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 • วัดไข้ ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง พร้อมรับบัตรคิว ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 • รอพบแพทย์ ที่ คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

กรณีผู้ป่วยใหม่ : ต้องผ่านการตรวจคัดกรอบเบื้องต้น โดยแพทย์ ที่ แผนกอายุรกรรมทั่วไป หรือ แผนกอื่น ๆ เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้า จึงสามารถเข้าตรวจ ที่ คลินิกโรคระบบทางเดือนหายใจได้

กรณีผู้ป่วยเก่า มาไม่ตรงนัด : ไม่สามารถตรวจในวันที่มีคลินิกฯ ได้ ต้องรับการตรวจที่แผนกอายุรกรรมทั่วไป หรือ นัดหมายล่วงหน้าใหม่

หมายเหตุ 

 1. ผู้มารับบริการที่คลินิกระบบทางเดินหายใจ ไม่สามารถทำนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบ internet ได้
 2. กรณีต้องการเลื่อนวันตรวจ กรุณาโทรแจ้ง ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
 3. กรณีแพทย์เจ้าของไข้ไม่ออกตรวจในวันนัด กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้าใหม่ หรือ ถ้ายืนยันการตรวจในวันที่แพทย์เจ้าของไข้ไม่ออกตรวจ โปรดกรุณารอ จนท เรียกเพื่อพบแพทย์ท่านใหม่ เท่านั้น
 4. กรณีผู้ป่วยรายใหม่ ไม่มีแพทย์เจ้าของไข้ โปรดกรุณารอ เจ้าหน้าที่เรียกเพื่อพบแพทย์ เท่านั้น