คลินิกโรคผิวหนัง

Undefined

ศูนย์โรคผิวหนัง

ศูนย์โรค คลินิกโรคผิวหนัง
บริการตรวจ ทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา 09.00 – 12.00 น. (ปิดรับบัตรก่อน 11.00 น.)
แพทย์ประจำศูนย์
 • พญ.วนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์
 • พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
 • พญ.นุชนาฎ มหเมธากิจ

หมายเหตุ : กรณีผู้ป่วยเก่ามาจำนวนมาก จะงดรับผู้ป่วยใหม่ ยกเว้น มีใบส่งตัวรับเข้าคลินิกก่อน เวลา 11.00 น.

บริการและการรักษา

คลินิกโรคผิวหนังให้บริการตรวจหาความผิดปกติที่ผิวหนังที่ได้พบในเด็กทั่วไป รวมถึงการติดเชื้อและการอักเสบที่ผิวหนังทีมแพทย์เรามีบุคลากรพร้อมด้วย เครื่องมือทันสมัยพร้อมให้การรักษาอาการผิวหนังต่างๆในเด็ก

 • การตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก
 • โรคติดเชื้อต่างๆที่ผิวหนังแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส และปรสิต
 • ผิวหนังอักเสบ (ผื่นแพ้ ผื่นแพ้สัมผัส และผิวหนังอักเสบจากสาเหตุอื่น)
 • ลมพิษ
 • โรคผิวหนังในทารกแรกเกิด และโรคผิวหนังพันธุกรรม
 • โรคตุ่มน้ำ (Vesiculobullous Disorder)
 • โรคกลุ่ม Papulosquamous Disorder เช่นโรคสะเก็ดเงิน ผื่นกุหลาบ ฯลฯ
 • โรคผิวหนังที่พบร่วมกับโรคในระบบอื่น
 • การตรวจวินิจฉัยเรื่องผื่นแพ้ยา ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกร
 • ปานชนิดต่างๆ

การตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและบุคลากรที่มีความชำนาญ

 • การตรวจเชื้อราขั้นต้นด้วยวิธี KOH-Preparation
 • การตรวจเชื้อราและโรคผิวหนังบางชนิดโดยใช้แสงอุลตาไวโอเลต (Wood’s light examination)
 • การตรวจเพาะเชื้อหาแบคทีเรียสาเหตุของโรค
 • การตรวจทำ ink test เพื่อหาเชื้อหิด
 • การตัดชิ้นเนื้อ เพื่อพิสูจน์โรคทางจุลพยาธิวิทยา
 • การรักษาโดยใช้ Co2 Laser และ Pulsed dye Laser โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอนการเข้าตรวจคลินิกผิวหนัง ชั้น12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

 • 1. ติดต่อห้องบััตรและตรวจสอบสิทธิชั้น 1 อาคารสยามฯ (ถ้ามาตรงนัดและใช้สิทธิจ่ายเงินเองให้ตรงไปที่คลินิกได้เลย)
 • 2. กรณีมีใบสั่งขูดเชื้อ/ตรวจปัสสาวะ/เจาะเลือด/เอ็กซเรย์และอื่น ๆ กรุณาไปตรวจก่อนพบแพทย์
 • 3. ติดต่อจุดคัดกรองชั้น 12 รับเบอร์คิววัดไข้, ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง
 • 4. ติดต่อจุดลงทะเบียน ชั้น 12 นำใบนัด พร้อมผลตรวจต่าง ๆ และใบส่งตัว (ถ้ามี) หนีบกับเบอร์คิวผิวหนัง ใส่ในตระกร้าเขียว ก่อน 11.00 น.
 • 5. นั่งรอเรียกพบแพทย์ตามเบอร์คิว ที่หน้าห้องตรวจคลินิกผิวหนัง

*หมายเหตุ : ตรวจผู้ป่วยเก่ามาตรงนัดก่อนผู้ป่วยใหม่*
 

 • หากต้องการเลื่อนนัด โทร. 1415 ต่อ 61227 - 8  เวลา 09.30 - 15.00 น. ทุกวันจันทร์, พุธ
 • รับยาและชำระเงิน ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 • ขูดเชื้อ ห้องผิวหนัง ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 • ตรวจปัสสาวะ U/A ห้อง 1205 ชั้น 2 อาคารสยามฯ
 • เจาะเลือด CBC ห้อง 1205 ชั้น 2 อาคารสยามฯ
 • เจาะเลือดอื่น ๆ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 • เอ็กซเรย์ทั่วไป ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ขออภัย !!!
หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า