คลินิกโรคทางโภชนาการ

Undefined

ศูยน์โรคทางโภชนาการ

ศูนย์โรค ทางโภชนาการ
บริการตรวจ

วันอังคาร เวลา 08.00-11.00 น.

วันพุธ เวลา 08.00-11.00 น.

สถานที่ ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี

โทรศัพท์ 1415 ต่อ 61215 (วันอังคารและพุธ ตามเวลาเปิดคลินิก)

แพทย์ประจำศูนย์
 • พญ.สุนทรี รัตนชูเอก
 • พญ.อรวรรณ เอี่ยมโอภาส

*สถานที่บริการ:ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

บริการและการรักษา

 • -ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางโภชนาการได้แก่ โรคอ้วน โรคขาดสารอาหาร
 • -ผู้ป่วยกลุ่มอาการลำไส้ตัน
 • -ผู้ป่วยแพ้อาหาร แพ้โปรตีนนมวัว
 • -ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง
 • -เด็กมีปัญหาการกิน เลี้ยงไม่โต น้ำหนักน้อย
 • -ปรึกษาเรื่องสูตรอาหารพิเศษ
 • -ผลกระทบและปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นจากปัญหาโภชนาการ เช่น ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็นต้น

ผู้ป่วยใหม่ / ผู้ป่วยระบบส่งต่อ ให้ผ่านระบบคัดกรองก่อนทุกราย

 • -กรณีมารับบริการไม่ตรงวันที่มีคลินิก ให้พบแพทย์อายุรกรรมทั่วไปก่อนแล้วนัดเข้าคลินิกโภชนาการตามคิว
 • -กรณีมารับบริการตรงกับวันที่มีคลินิก ให้ผ่านระบบคัดกรองแล้วส่งต่อคลินิกโภชนาการ (พิจารณาตามความเร่งด่วน)
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 1415 ต่อ 61215
 • (เฉพาะวันอังคารและพุธ เวลา 08.00 - 12.00 น.)
 • ติดต่อขอเลื่อนนัด เบอร์โทรศัพท์ 1415 ต่อ 61215 (เฉพาะวันศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น.)

คำแนะนำขั้นตอนการมารับบริการ

 • 1. ขึ้นบัตรตรวจคลินิกโภชนาการที่ห้องเวชระเบียน และเช็คสิทธิการรักษาตามจุดเช็คสิทธิทุกครั้ง
 • 2. วัดไข้ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (วัดความดันโลหิตเฉพาะรายที่แพทย์สั่ง) และหยิบบัตรคิวที่ คลินิกโภชนาการ ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่ เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป ที่จุดคัดกรอง ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เท่านั้น
 • 3. นำใบตรวจปัสสาวะ, ตรวจเลือด, หรือตรวจอื่นๆ
  • * กรณีสิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า นำใบส่งตรวจเลือด ปัสสาวะ ส่งตรวจที่ห้องหัตถการ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
  • * กรณีสิทธิชำระเงินเอง จ่ายตรง ให้นำใบเก็บสิ่งตรวจไปติดต่อที่การเงิน เพื่อชำระเงินก่อนส่งตรวจ หรือคิดค่าตรวจส่งกรมบัญชีกลางก่อนส่งตรวจ
  • ถ้าก่อนเวลา 8.00 น. สามารถชำระเงิน ชั้น 2 อาคารสยามฯ
  • หลังเวลา 8.00 น. สามารถชำระเงินชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 •   4. นั่งรอเรียกพบแพทย์ตามเบอร์คิว ที่หน้าห้องตรวจคลินิกโภชนาการ
 •   5. คลินิกโภชนาการ ไม่เปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดพิเศษ หากท่านได้รับนัดตรงวันดังกล่าวให้โทรติดต่อเลื่อนนัด ในวันศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น. เท่านั้น           

หมายเหตุ :

 • หากยื่นบัตรนัดที่คลินิกหลังเวลา 11.00 น. จะไม่ได้ตรวจที่คลินิกโภชนาการ
 • หากมีปัญหาสงสัยหรือติดต่อเลื่อนนัดกรุณาโทร 1415 ต่อ 61215
 • เฉพาะในวันศุกร์ เวลา 10.00 – 16. 00 น.