คลินิกโรคทางโภชนาการ

Undefined

ศูยน์โรคทางโภชนาการ

ศูนย์โรค ทางโภชนาการ
บริการตรวจ วันอังคาร เวลา 08.00 – 11.00 น. 
วันพุธ      เวลา 08.00 – 11.00 น.
สถานที่ : ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 61215 (วันอังคาร และพุธ ในเวลาราชการ)
แพทย์ประจำศูนย์
 • พญ.สุนทรี รัตนชูเอก
 • พญ.อรวรรณ เอี่ยมโอภาส

*สถานที่บริการ:ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

บริการและการรักษา

 • ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางโภชนาการ ได้แก่ โรคอ้วน โรคขาดสารอาหาร
 • ผู้ป่วยกลุ่มอาการลำไส้ตัน
 • เด็กที่มีปัญหาการกิน เลี้ยงไม่โต น้ำหนักน้อย
 • ผู้ป่วยแพ้อาหาร แพ้โปรตีนนมวัว
 • ปรึกษาเรื่องสูตรอาหารพิเศษ
 • ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง
 • ผลกระทบและปัญหาด้านสุขภาพ ที่เกิดขึ้นจากปัญหาโภชนาการ เช่น
  ไขมันในเส้นเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็นต้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 1415 ต่อ 61215 
(เฉพาะวันอังคาร และพุธ ในเวลาราชการ)

ผู้ป่วยใหม่ / ผู้ป่วยระบบส่งต่อ ให้ผ่านระบบคัดกรองก่อนทุกราย

 • กรณีมารับบริการไม่ตรงกับวันที่มีคลินิก
  ให้พบแพทย์อายุรกรรมทั่วไปก่อน แล้วนัดเข้าคลินิกโภชนาการตามคิว
 • กรณีมารับบริการตรงกับวันที่มีคลินิก
  ให้ผ่านระบบคัดกรองก่อน แล้วส่งต่อคลินิกโภชนาการ (พิจารณาตรวจตามความเร่งด่วน)