คลินิกกุมารศัลยกรรม

Undefined

ศูนย์โรค กุมารศัลยศาสตร์

ศูนย์โรค คลินิกกุมารศัลยกรรม
บริการตรวจ จันทร์ – วันศุกร์
เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
โทรศัพท์ 1415 ต่อ 2214
วันจันทร์

​​ศัลยกรรมทั่วไป

 • นพ.ไมตรี อนันต์โลศล
 • พญ.วรรณนิสา ภู่เจริญ

ศัลยกรรมทรวงอกและหลอดเลือด

 • นพ.วิเชาว์ กอจรัญจิตต์

 

วันอังคาร

ศัลยกรรมทั่วไป

 • พญ.สุรเนตร ลออวงษ์

ศัลยกรรมประสาท

 • นพ.ปวีณ ธาดาดลทิพย์

ศัลยกรรมยูโรวิทยา

 • นพ.ชนธีร์ บุณยะรัตเวช
 • นพ.อุกฤษ เกตุทอง
วันพุธ

​​ศัลยกรรมทั่วไป

 • พญ.วราภรณ์ มหธราดล

ศัลยกรรมประสาท

 • นพ.เศกสันต์ ศรีมหาราชา
 • พญ.นันทาศิริ วิทยนคร

ศัลยกรรมตกแต่ง

 • นพ.วิรัตน์ จันทรัตนไพบูลย์
วันพฤหัสบดี

ศัลยกรรมทั่วไป

 • นพ.วีระ บูรณกิจเจริญ

ศัลยกรรมประสาท

 • นพ.ศิรชัย ปิยะชน

ศัลยกรรมตกแต่ง

 • พญ.เพ็ญพักตร์ เกริกทธุกร
วันศุกร์

​​ศัลยกรรมทั่วไป

 • นพ.รังสรรค์ มิรามิษ
 • พญ.อัจฉริยา ทองสิน

ศัลยกรรมทรวงอกและหลอดเลือด

 • นพ.สนธกิติ์ ลีลาหานนท์

ศัลยกรรมประสาท

 • พญ.ลิสา กิตติสังวรา

บริการและการรักษา
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดรักษาด้านศัลยศาสตร์ทั่วไปและเฉพาะทางโดยทีมกุมารศัลยแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านศัลศาสตร์ทั่วไปและเฉพาะทางมีความรู้ความชำนาญ
ประสบการณ์ยาวนานทั้งยังชำนาญด้านการผ่าตัดโดยการเจาะรูส่องกล้องทางวีดีโอวิดีทัศน์ (Laparoscopic surgery) ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ18ปี
การดูแลรักษาครอบคลุมหลายโรค ดังนี้
กุมารศัลยกรรมทั่วไป

 • ไส่เลื่อนขาหนีบ - ภาวะผนังหน้าท้องไม่ปิด - นิ่วในถุงน้ำดี
 • ถุงน้ำในถุงอัณฑะ - ภาวะไม่มีเซลล์ประสาทลำไส้ - ถุงน้ำดีอักเสบ
 • ไส้ติ่งอักเสบ - ภาวะหนังหุ้มองคชาติเปิด - ภาวะไม่มีรูทวารหนัก
 • บาดแผลจากอุบัติเหตุ หกล้ม ของมีคมบาด ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก สัตว์กัด

ศัลยกรรมประสาท

 • อุบัติเหตุที่ศรีษะ (Head injury)
 • ศัลยกรรมสมอง (Brain Surgery)
 • เนื้องอกสมอง (Brain tumor
 • น้ำในสมอง (Hydrocephalus)

ศัลยกรรมตกแต่ง

 • ปากแหว่ง
 • เพดานโหว่
 • หลอดเลือดผิดปกติ ,ปาน ( Hemangioma ,Nevus)

ศัลยกรรมทรวงอกและหลอดเลือด

 • หัวใจพิการแต่กำเนิด
 • เนื้องอกในช่องอก

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการคลินิกกุมารศัลยกรรม

 • ผู้ป่วยที่มีใบนัด มาตรงตามนัด
  • ติดต่อรับบัตรคิวที่คลินิกกุมารศัลยกรรม ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี
  • พบแพทย์
  • ประสานงานรับใบนัด ใบสั่งยาจากพยาบาล
  • ชำระเงินและรับยา
 • ผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยที่มาไม่ตรงนัด
  • พบพยาบาลคัดกรอง ติดต่อห้องบัตร ตรวจสอบสิทธิ์ ที่ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
  • ติดต่อรับบัตรคิวที่คลินิกกุมารศัลยกรรม ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี
  • พบแพทย์
  • ประสานงานรับใบนัด ใบสั่งยาจากพยาบาล
  • ชำระเงินและรับยา