โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Undefined

วันที่19 ตุลาคม 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติราชินี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกต้นหมาก ณ ลานหน้าหอพักพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ภาพกิจกรรม: