จัดประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Undefined

วันที่20 มิถุนายน 2560  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เเละผู้มารับบริการ เข้าร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณพวงพร กอจรัญจิตต์ อดีตรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลเเละทีม เป็นวิทยากร ณ ลานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

ภาพกิจกรรม: