"IT พบองค์กร"

Undefined

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) ของ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้จัดงาน ."IT พบองค์กร" โดยมี นายเเพทย์ชัยสิทธิ์ เเสงทวีสิน ที่ปรึกษากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการจัดงาน ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ภาพกิจกรรม: