โครงการ "คน GEN R จากต้นกล้าสู่วันเวลาที่ผลิบาน"

Undefined

วันที่17 กุมภาพันธ์ 2560 ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้จัดโครงการ "คน GEN R จากต้นกล้าสู่วันเวลาที่ผลิบาน" โดยมี รศ.พญ. วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ร่วมด้วยเพิ่มพลังสมอง เปิดมุมมองความคิด กับคน GEN R โดย คุณสมพัน คุณสุดา(งานวิสัญญี) และคุณอ้อยทิพย์(sicu) ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ ชั้น7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ภาพกิจกรรม: