โครงการสุขภาพ วัยทำงาน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข กิจกรรม "บำบัดชีวิต พิชิตโรค" มณีเวช ศาสตร์แห่งความสมดุลของร่างกาย

Undefined

วันที่20 ตุลาคม 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีทุกท่าน จัดโครงการสุขภาพ วัยทำงาน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข กิจกรรม "บำบัดชีวิต พิชิตโรค" มณีเวช ศาสตร์แห่งความสมดุลของร่างกาย โดยมี รศ.นพ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย นา่ยแพทย์นภดล นิงสานนท์ ณ ห้องประชุมอาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชั้น 13

ภาพกิจกรรม: