"โครงการพัฒนาศิลปะการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมคุณค่าในงานและจิตวิญญาณการเเพทย์ "

Undefined

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2560) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรม "โครงการพัฒนาศิลปะการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมคุณค่าในงานและจิตวิญญาณการเเพทย์ " ให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ โดยมี รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ภาพกิจกรรม: