เมืองสุขภาพดีวิถีไทย

Undefined

วันที่16 กุมภาพันธ์ 2560 นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ มอบเงินที่ได้รับบริจาคมาจากจิตอาสาและประชาชนที่มาร่วมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม โดยมีนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับมอบในนามมูลนิธิโรงพพยาบาลเด็ก เพื่อช่วยเหลือเด็กป่วย ในงาน "เมืองสุขภาพดีวิถีไทย" ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม: