สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) นำรายได้สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กฯ

Undefined

วันที่ 29 มีนาคม 2560 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้นำรายได้จากกิจกรรม TPA CHARITY FOR CHILDREN 2017 บริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กอาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 160,000 บาท ให้ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมี นายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ชั้น21 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ภาพกิจกรรม: