วันสถาปนากรมการแพทย์ ครบ 75 ปี

Undefined

วันที่10 มีนาคม 2560 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดงานวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบ 75 ปี โดยมีนายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน และนายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้เข้าร่วมงาน ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข

ภาพกิจกรรม: