ร่วมวิ่งการกุศล RMHC MINI MARATHON RUN FOR KIDS วิ่งเพื่อน้อง

Undefined

วันนี้ (11 มิถุนายน 2560) ผู้อำนวยการ มอบให้ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ เภสัชกรหญิงจุรี อุทัยชลานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบยา และ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมวิ่งการกุศล RMHC MINI MARATHON RUN FOR KIDS วิ่งเพื่อน้อง ของมูลนิธิโรนัลด์แมคโดนัลด์เฮาส์ ณสวนลุมพินี โดยมีแพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร อดีตผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมด้วย

ภาพกิจกรรม: