รับสมัครแพทย์ เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านกุมารศัลยศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

Undefined
รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขากุมารศัลยศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

กําหนดการ

  • เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557
  • หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2557
  • สัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557
  • ดาวน์โหลดเอกสาร