รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

Undefined

วันที่ 10 มีนาคม 2560 คุณเถลิงเกียรติ ภัทรพิสิฐพงศ์ และคุณปานภัสส์ สมหวังได้มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมี นายเเพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบประกันสุขภาพ และคุณชุติมา พูลลาภ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษามหาราชินี

ภาพกิจกรรม: