พิธีไหว้ครู ของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

Undefined

 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดพิธีไหว้ครู ของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ ชั้น7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ภาพกิจกรรม: