พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) และประชุมการกำหนดแผนปฏิบัติงานและประเมินผลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลฯ

Undefined

วันที่24 กรกฎาคม 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) และประชุมการกำหนดแผนปฏิบัติงานและประเมินผลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด และนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวรายงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม: