ประชุมคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี ครั้งที่2/2560

Undefined

วันที่19 มิถุนายน 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี ครั้งที่2/2560 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะกรรมการกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี พร้อม นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และคณะกรรมการจัดหาทุน ซึ่งมีพิธีมอบโล่เกียรติยศสำหรับผู้บริจาคต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสยาม 1-3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ภาพกิจกรรม: