ทีมแพทย์กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

Undefined

วันที่3 ตุลาคม 2560 ทีมแพทย์กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมีนายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล รองผู้อำนวยการพัฒนาระบบสุขภาพ นพ. ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน พญ. นพรัตน์ ประชาสิทธิศักดิ์ พญ. กัญฑิมาศ สิทธิกูล ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ภาพกิจกรรม: