ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

Undefined

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้จัดการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 โดยมีนายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และบุคลากรของสถาบัน ฯ ร่วมการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

ภาพกิจกรรม: